تبلیغات
ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی - به نظر شما انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی یكی از بهترین انیمیشن های جهان است؟
به نظر شما انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی یكی از بهترین انیمیشن های جهان است؟

(44 رای) بله

(1 رای)نه

شركت كنندگان 45 نفرطبقه بندی: نتایج نظر سنجی ها،